18/12/2014 19:41 p.m.

อยากทำตามฝัน อยากไปเรียนต่างประเทศ อยากไปใช้ชีวิตในที่ที่ไม่มีใครรู้จัก อยากพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ อยากมีเพื่อนต่างวัฒนธรรม อยากจะเฮฮาปาร์ตี้ตามประสาวัยรุ่น ฝันเอาไว้ สักวันจะต้องเป็นจริง.. 🙂

Advertisements